2017-03-31 09:11:15

Finwire Smallcap

Prolight Diagnostics fyller tom plats på miljardmarknad - vd

Prolight Diagnostics börjar idag fredag handlas på NGM Nordic MTF. Utvecklingsbolaget håller på att ta fram ett diagnostiskt Point of Care-test för hjärtinfarkt som ska ge snabba och korrekta provsvar.

- Ett Point of Care test kan utföras på vårdcentral eller akutavdelning, istället för att skicka provet till sjukhuslabbet vilket kan ta tid. Det är extra viktigt eftersom många akutavdelningar är överbelastade. Genom att utesluta hjärtinfarkt redan på akutavdelningen kan onödig sjukhusvistelse undvikas, samtidigt som patient och vårdpersonal besparas tid och oro, och tidsvinsten kommer andra mer behövande patienter tillgodo, säger bolagets vd Maria Holmlund till Finwire.

Uppskattningsvis hälften av de som uppsöker akut vård i dag har bröstsmärtor, vilket kan ha flera andra orsaker än hjärtbekymmer. Om diagnosen inte kan ställas på plats kan det betyda att patienten behöver ligga inne för bevakning.

- Där finns det stora fördelar för patienten som slipper vara orolig längre än nödvändigt. Läkaren får ett bättre verktyg tidigare i vårdkedjan, och man sparar in på vårdkostnader.

Plattformen kommer enligt Holmlund på sikt även kunna utvidgas till andra sjukdomsområden förutom hjärtmarkörer. Prolight valde att starta med en hjärtmarkör då man har erfarenhet på området och då det finns ett stort och tydligt uttalat behov, säger vd:n.

Det finns enligt henne i dag inget test som möter de officiella kriterierna för högkänsligt troponin, det test man utvecklar, på en Point of Care-plattform.

- Det är en stor marknad på flera miljarder dollar. Det är det tredje största området inom Point of Care i dag och har en beräknad dubbelsiffrig tillväxt takt. Det är just för att så många blir drabbade, man behöver ett förfinat verktyg.

Prolight Diagnostics utvecklar testet med The Technology Partnership i Cambridge. Samarbetet inleddes i början av året och utvecklingsprojektet beräknas enligt vd:n ta i storleksordningen tre år.

- I ett utvecklingsprojekt kan det givetvis finnas tekniska och kliniska utmaningar som är oförutsedda. Det kan hända något i omvärlden som ändrar förutsättningarna på vägen och man kan behöva styra om, svarar Holmund på en fråga om vad hon ser för utmaningar.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Prolight Diagnostics