2017-04-20 08:24:52

Finwire Smallcap

Arbona kallar till årsstämma den 22 maj

Aktieägarna i Arbona kallas till årsstämma måndagen den 22 maj i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Något förslag till val av styrelse har inte inkommit då bolaget saknar valberedning. Minst ett förslag till styrelse kommer att presenteras på bolagets hemsida en vecka före stämman.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 50 miljoner aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Arbona
Kategorier: financials