2017-05-19 10:44:50

Finwire Smallcap

MultiDocker i avsiktsförklaring om samarbete med leverantören STC

MultiDocker har enligt ett pressmeddelande signerat en avsiktsförklaring om samarbete med STC, som är ett holländskt företag med egen tillverkning och erfarenhet inom produktutveckling.

Företaget producerar och modifierar maskiner till rivningsindustrin, återvinningsindustrin och byggindustrin. Med 30 års erfarenhet fokuserar man idag främst på att utveckla materialhanterare för olika slutkunder och återförsäljare.

Verksamheten har enligt MultiDocker bra faciliteter och vill växa de kommande åren. I planeringen finns byggnation av en ny sammansättningshall, som en del av samarbetet. STC har varit leverantör till MultiDocker under flera år med goda resultat och är även leverantör till Cat.

Det behövs enligt MultiDocker nya samarbetspartners som kan bidra till kostnadseffektiviteten i tillverknings-och sammansättningsprocessen och tillväxtresan. STC och MultiDocker är överens om att det finns ett antal olika synergier mellan företagen vilket utgör en viktig grund för samarbetsbeslutet, heter det.

Processen går vidare genom förhandlingar om slutliga villkor kring samarbetet med sikte på att slutföra avtalet inom några månader.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: MultiDocker