2017-05-19 11:02:36

Finwire Smallcap

Free2Move fördubblade omsättningen i första kvartalet 2017

Free2Move redovisar en fördubblad omsättning under första kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även minskad förlust.

Omsättningen uppgick till 1,3 miljoner kronor (0,6), en ökning med 117 procent mot föregående år. Rörelseresultatet och resultatet före skatt var -2,5 miljoner kronor (-2,2).

Resultatet efter skatt blev -2,0 miljoner kronor (-2,1). Resultat per aktie hamnade på -0,00068 kronor (-0,001).

Den genomförda emission möjliggör enligt vd Anders Due-Boje uppskalning av verksamheten där bolaget kan säkra sina leveransåtaganden samtidigt som kunderbjudande vidareutvecklas och breddas.

För att bibehålla Free2moves ledande position inom Industrial IoT, måste bolaget än mer offensivt marknadsföra erbjudandet, heter det vidare. 

"Därför satsar vi nu på att nå även medelstora och mindre kunder via partners och återförsäljare som redan har marknadsnärvaro och kundkontakter. På så sätt når vi bredare ut på marknaden och öppnar upp möjligheterna för snabbare leveranser, vilket kommer att resultera i en mer gynsam tillväxt för bolaget", uppger vd:n.

Free2Move, MkrQ1-2017Q1-2016Förändring
Nettoomsättning1,30,6116,7%
Rörelseresultat-2,5-2,2
Resultat före skatt-2,5-2,2
Nettoresultat-2,0-2,1
Resultat per aktie, kr-0,00068-0,001

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Free2Move
Kategorier: tech