2017-05-19 12:07:29

Finwire Smallcap

Prolight Diagnostics släpper första rapporten efter noteringen

Prolight Diagnostics rapporterar som förväntat inga intäkter i första kvartalet 2017. Det är bolagets första rapport efter noteringen på NGM Nordic MTF den 31 mars.

Nettoomsättningen uppgick till noll kronor (noll).

Nettoresultatet uppgick till -0,8 miljoner kronor (-0,2), motsvarande -0,01 kronor per aktie.

Likvida medel var på 12,5 miljoner kronor (0,5) per den 31 mars. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 7,3 miljoner kronor (-0,1) i första kvartalet.

Bolaget meddelade den 10 maj att man nått framsteg i arbetet tillsammans med The Technology Partnership i utvecklingen av högkänsligt troponintest för att kunna diagnosticera hjärtinfart.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Prolight Diagnostics
Kategorier: healthcare