2017-07-14 11:37:16

Finwire Smallcap

Rentunder får innovationscheck från Vinnova på 0,1 miljon kronor

Rentunder har erhållit Vinnovas innovationscheck från Almi Företagspartner om 0,1 miljon kronor för framtagande av optimal affärsplan och affärsmodell. Det framgår av ett pressmeddelande.

Rentunder har tidigare aviserat att bolaget avser i större utsträckning gå från att enbart sälja båttvättar till att vara med i en större del av värdekedjan. Framförallt ser bolaget stora intjäningsmöjligheter i att ta del av intäkterna från varje båt som tvättas i en båttvätt.

- Vi är mycket glada att Almi och Vinnova uppmärksammar vårt arbete med att skapa ett bekvämare och miljövänligare båtägande. Det arbete som innovationschecken kommer bidra till, hjälper oss att ta ytterligare steg i Rentunders gradvisa förvandling från att enbart sälja båttvättsmaskiner till att vara med i intäktsströmmarna från varje båt som tvättas i våra maskiner. Avsikten med förändrad affärsplan är att kunna nå en högre lönsamhet samt bearbeta en större världsmarknad än genom att enbart sälja båttvättar. Bolaget anser också att affärer där Rentunder är med i en större del av värdekedjan leder till en långsiktigt hållbarare och mindre konjunkturkänslig affärsmodell, samtidigt som vårt kunderbjudande blir bredare och än mer attraktivt i de flesta fall, kommenterar vd Mikael Alvén.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Rentunder
Kategorier: financials leisure