2017-08-10 08:07:58

Finwire Smallcap

Sensec släpper första rapporten som noterat bolag

NGM-noterade Sensec redovisar minskad omsättning och förlust för det andra kvartalet i sin första rapport som noterat bolag.

Omsättningen uppgick till 13,2 miljoner kronor (25,6), en minskning med -48 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev -1,9 miljoner kronor (0,3).

Resultatet före skatt var -1,9 miljoner kronor (0,2).

"Sensecs marknadsposition inom säkerhetssektorn i Sverige är mycket stark. Vi har under första halvåret fortsatt driva marknaden framåt och genomfört nya affärer. Vi har dock märkt av en viss återhållsamhet inom några av våra viktiga sektorer men det beror mer på fördröjningar i upphandlingar är svaghet på inköp. Sensec har under hela Q2 fortsatt att bearbeta våra viktiga kundsegment och lämnat in offerter på privata men framför allt på offentliga upphandlingar. Vi räknar med att det under både Q3 och Q4 kommer igång rejält gällande leveranser från upphandlingar", skriver vd Michael Pettersson i rapporten.

Sensec-chefen skriver också att arbetet med att göra verksamheten mer lönsam fortskrider.

I det första halvåret förbättrades resultatet.

"Vi kan redovisa ett förbättrat resultat mot fjolåret medan vi samtidigt har en försvagning gällande vår omsättning. Omsättningen styrs mycket av de upphandlingar som finns ute och vår förmåga att vinna dem", skriver han.


Sensec, MkrQ2-2017Q2-2016Förändring
Nettoomsättning13,225,6-48,4%
Rörelseresultat-1,90,3
Rörelsemarginal1,2%
Resultat före skatt-1,90,2

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Sensec
Kategorier: industrials