2017-08-10 08:37:12

Finwire Smallcap

Arbona investerar sin andel i emission S2Medical

NGM-noterade Arbona har tecknat avtal om att delta i en nyemission i S2Medical.

Den totala emissionen uppgår till 10 miljoner kronor och sker till en värdering om 50 miljoner kronor. Arbona tar sin andel vilket innebär att bolaget investerar 2 miljoner kronor. Därmed försvaras också ägarandelen om 20 procent. Resterande 8 miljoner kronor investeras av Big State International Investment Ltd, vilket är ett privatägt Hongkong-baserat investeringsföretag. Efter emission kommer Hongkong-bolaget att kontrollera 13,3 procent i S2Medical, framgår det av ett pressmeddelande.

Tanken är också att det bolaget skall distribuera S2Medicals produkter på den kinesiska marknaden. Arbetet med registreringen av produkterna i Kina väntas ta 12-18 månader.

S2Medical bedömer att det nya kapitalet kommer att räcka under tolv månader.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Arbona
Kategorier: funding