2017-08-11 09:18:23

Finwire Smallcap

Metallvärden förlorar tvisten mot H J Hansen i skiljedom

Metallvärden förlorar tvisten mot H J Hansen i den skiljedom som har meddelats, enligt ett pressmeddelande. Domen innebär i korthet följande:

* Metallvärden har ålagts att tillse att resterande del av lån om 1,7 miljoner kronor betalas från Svensk Kabel- och Metallgranulering till H J Hansen.
* Metallvärden ska även betala en straffavgift om 409 000 kronor till H J Hansen samt deras advokatkostnader om 400 000 kronor samt omkostnader om 20 000 kronor.
* Metallvärden ska även betala förlikningsförfarandets kostnader om 250 000 kronor.

Metallvärden upplever att skiljedomen följer det juridiska i avtalet och inte den intention som avtalet ingicks med.

Metallvärdens ledning och styrelse har initierat ett arbete med att utarbeta en handlingsplan för att nå positivt kassaflöde och lönsamhet, vilken innebär följande:

* Fokusering på dotterbolagen SKM och Sala Bly. Bägge bolagen har bra förutsättningar att nå positivt resultat på kort sikt med relativt litet tillskott av rörelsekapital.
* Utökning av handelsverksamheten i moderbolaget genom affärer som inte binder kapital.
* Återuppstart av verksamheten i Lesjöfors skjuts på framtiden till dess att koncernen kan säkerställa tillräckligt rörelsekapital för kontinuerlig drift.
* Refinansiering av befintliga lån i syftet att uppnå väsentligt lägre amorteringar och räntekostnader.
* Allmänt besparingsprogram inkluderande även viss personalreduktion.

Bolaget kommer lämna ytterligare information om handlingsplanen och dess beräknade effekter i halvårsrapporten den 24 augusti.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Metallvärden
Kategorier: industrials