2017-08-17 17:02:31

Finwire Smallcap

SvD Börsplus ser Idogen som ett bra köp i små portioner för den spekulativt lagde

Idogen är en utpräglad lottsedel med extra hög finansieringsrisk, men aktien kan vara ett bra köp i små portioner för den spekulativt lagde. Det skriver SvD Börsplus i en analys, där rekommendationen landar i spekulativt köp.

Om Idogen når i mål med sina ambitioner att skapa ett tolerogent vaccin mot Hemofili A och/eller njurtransplantation så vore aktieägarnas lycka gjord, konstateras det. Idogens affärsidé anses vara tydlig och elegant.

Strategin är på plats och det finns kapital för att ta ett par värdehöjande steg det kommande året, skriver analystjänsten.

"Med ett börsvärde på 97 miljoner kronor och en kassa på 80 miljoner kronor är aktien klart intressant för den som accepterar att risken är skyhög men vill ha en lottsedel inom biotech-sektorn", resonerar Börsplus.

Analystjänsten understryker samtidigt att Idogen är ett förhoppningsbolag och att det mest sannolika då är att aktieägarna i slutändan förlorar nästan hela insatsen.

"Om inte aktien stiger och teckningsoptionerna går till lösen så måste en investerare som vill försvara sin investering vara beredd på ett stoppa in kanske två extra kronor i framtida nyemissioner för varje krona som investeras nu", konkluderar SvD Börsplus.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Idogen
Kategorier: analytics