2017-09-13 14:24:56

Finwire Smallcap

Gold Town Games pågående nyemission är garanterad till 80 procent

Spelutvecklingsbolag Gold Town Games pågående nyemission med företrädesrätt för aktieägarna kan tillföra bolaget 6,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier till 5,2 miljoner kronor, motsvarande 80 procent av emissionsbeloppet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Hockeyspelarna Jimmie Ericsson, Tony Mårtensson, grundare Tomas Nordström och vd Pär Hultgren med flera tecknar aktier i nyemissionen.

Villkoren i nyemissionen är 1:2, innebärande att två befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 1,70 kronor per aktie. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 6,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningstiden löper från 13 september till 27 september och handel med teckningsrätter sker den 13 september till 25 september.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Gold Town Games
Kategorier: funding gaming leisure