2017-11-14 08:45:08

Finwire Smallcap

Nickel Mountain Resources genomför företrädesemission på 22,9 miljoner kronor

Prospekteringsbolaget Nickel Mountain Resources har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 22,9 miljoner kronor. Nyemissionen kräver godkännande på extra bolagsstämma som hålls den 11 december. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med nyemissionen är att tillföra rörelsekapital för att genomföra slutliga tester av brunn 4 på Ellej-Igajskojefältet i Tomsk i Ryssland, som är bolagets huvudsakliga tillgång.
Kapitaltillskottet ska även minska bolagets skulder och tillföra rörelsekapital för driften.
Bolaget har tagit upp kortfristiga lån på 10 miljoner kronor som planeras att återbetalas.
Nyemissionen är hittills garanterad till 18,3 miljoner kronor, motsvarande 80 procent. Bolagets ambition är att nyemissionen ska vara fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier.

IFOX meddelar samtidigt att man bedömer att utdelning av aktier i NMR kommer att kunna genomföras under december och därmed ska de NMR-aktier som ska delas ut ha kommit ägarna i IFOX till handa i god innan nyemissionens genomförande.

Villkoren i nyemissionen är 1:3, innebärande att tre befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 25 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 16 januari och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 17 januari. Teckningstiden löper från 22 januari till 9 februari och handel med teckningsrätter pågår den 22 januari till 7 februari. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 22,9 miljoner kronor före emissionskostnader.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Nickel Mountain Resources
Kategorier: commodities funding