2017-11-14 09:02:44

Finwire Smallcap

Högre intäkter och ökad förlust för Pantaluren i tredje kvartalet

Mobilåtervinningsbolaget Pantaluren mer än fördubblar intäkterna samtidigt som förlusten steg i tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

Nettoomsättningen steg till 1,7 miljoner kronor (0,7), en ökning med 143 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet, resultatet före skatt och nettoresultatet uppgick till -2,0 miljoner kronor (-0,5), motsvarande -1,36 kronor per aktie (-0,63).

Kassa och bank var på 6,3 miljoner kronor (1,1) per den 30 september. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -5,2 miljoner kronor (-1,8) för årets nio första månader.

"Vi går nu in i den mest intensiva delen på året då e-handeln historiskt sett är som störst under fjärde kvartalet Vi kommer därför öka vårt fokus den närmaste framtiden på att marknadsföra vår webbutik iElektronik.se för att öka försäljningen direkt mot privatpersoner. Det tillsammans med det faktum att vi kontinuerligt ökar vår försäljning i grossistled mot företag gör att bolaget är fortsatt optimistiska om att nå målsättningen att omsätta 18 miljoner kronor på årsbasis i december", kommenterar vd Robin Vestersten i delårsrapporten.

Pantaluren, MkrQ3-2017Q3-2016Förändring
Nettoomsättning1,70,7142,9%
Rörelseresultat-2,0-0,5
Resultat före skatt-2,0-0,5
Nettoresultat-2,0-0,5
Resultat per aktie, kr-1,36-0,63

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Pantaluren
Kategorier: retail tech