2017-11-14 16:30:29

Finwire Smallcap

Rentunder får tillstånd för installation av båttvätten Bigwash i hela USA

Rentunders båttvätt Bigwash har erhållit ett tillstånd för installation som gäller för hela USA av Army Corps of Engineers, enligt ett pressmeddelande.

Detta förväntas enligt bolaget förenkla kommande installationer väsentligt, och innebär också att installationsplanen för anläggningen i San Diego står fast enligt tidigare kommunicerad tidplan om installation första kvartalet 2018, då samtliga tillstånd som krävs för installationen har erhållits.

Ytterligare lokala tillstånd från andra myndigheter kan krävas på andra platser men Rentunder anser att tillståndsprocessen förenklas väsentligt av detta tillstånd. För installationen i San Diego krävdes även tillstånd från myndigheten San Diego Regional Water Control Board och detta tillstånd erhölls den 13 september.

"Anläggningen i San Diego, som Rentunder kommer äga, kommer utgöra en mycket viktig referensanläggning för en potentiellt stor och attraktiv marknad. Intressenter från både Kalifornien och staten Washington förväntas besöka anläggningen. SDPD har gjort ett mycket bra jobb med att driva tillståndsprocessen och utfallet att få ett tillstånd som gäller för hela USA från Army Corps är över förväntan, och har potentialen att snabba upp kommande installationer. Detta är även goda nyheter för vår andra partner i USA, B&D Enterprises of South Florida, som hitintills behövt arbeta med många lokala tillstånd på flera platser samtidigt vilket är tidskrävande. Den första av de tre köpta anläggningarna installerades i förra veckan i Florida och de första båtarna har tvättats med gott resultat", kommenterar vd Mikael Alvén.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Rentunder
Kategorier: industrials leisure