2017-11-17 09:38:26

Finwire Smallcap

Prolight Diagnostics genomför riktad nyemission av aktier för kvittning av fordran

Prolight Diagnostics har beslutat om en riktad nyemission av aktier till The Technology Partnership, enligt bemyndigande från bolagsstämman i maj 2017. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen är satt till 1,895 kronor per aktie och aktierna kommer att kvittas mot tecknarens fordran.

Bolagets aktiekapital ökar med 43 935 kr genom en nyemission av 439 353 aktier, vilket medför en utspädning om cirka 1 procent för befintliga ägare. Efter registrering av aktierna hos Bolagsverket kommer antalet aktier att uppgå till 59 371 708.

The Technology Partnership och Prolight Diagnostics samarbetar sedan tidigare och utvecklar en ny testplattform för Point of Care Testning (POCT).

Carl Becht
carl.becht@finwire.se, 079 337 16 90
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Prolight Diagnostics
Kategorier: funding healthcare medtech