2017-11-17 17:26:06

Finwire Smallcap

Real Holding offentliggör prospekt för två emissioner, teckningstiden inleds på måndag

Real Holding offentliggör prospekten för sina två emissioner och meddelar att teckningstiden inleds på måndag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vid extra bolagsstämma i Real Holding i Sverige den 13 oktober 2017 beslutades att genomföra dels en nyemission av units med företräde för befintliga aktieägare, dels ett erbjudande om inlösen av preferensaktier Pref 1 mot B-aktier. Teckningstiden inleds den 20 november och löper till och med den 8 december 2017.

"Äntligen kan vi bjuda in våra ägare att bygga nya Real. Vi, i styrelsen och den nya ledningen med de nya huvudägarna, har arbetat intensivt de senaste månaderna med bolagets nya strategi och renodling av vårt fastighetsbestånd. Vi vill göra Real Holding till ett välskött, växande och lönsamt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i välmående tillväxtorter. Vi kan redan börja se bättre resultat i form av kostnadsbesparingar. Positiva kassaflöden förväntas inträda redan under 2018.

De två emissioner vi nu genomför; inlösen av preferensaktier och företrädesemission är oerhört viktiga för att bolaget skall kunna genomföra en genomgripande refinansiering av bolagets lån. Refinansieringen är nödvändig för att kunna minska bolagets upplåningskostnader och skapa en sund balansräkning som vi kan bygga från. Då emissionen till största delen är garanterad så ser jag fram emot att inom kort även kunna påbörja bolagets tillväxtresa " säger Anna Weiner Jiffer, tillförordnad vd Real Holding i Sverige.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se, 076-305 65 61
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Real Holding
Kategorier: realestate