2018-01-12 12:03:35

Finwire Smallcap

ASTG avser utreda behovet av industriell partner

Teknikbolaget ASTG utlovade den 18 december i samband med att bolaget aviserade en nyemission även separat kommunikation runt strategiska ställningstaganden. Vad som i huvudsak åsyftades är det eventuella behovet av en stark industriell partner.

"Styrelsen har gjort den samlade bedömningen att tiden nu är gynnsam för att utvärdera det intresse som noterats från några potentiella partners. Diskussioner har initierats och målet är att under första halvåret 2018 presentera resultatet av påbörjat arbete", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: ASTG
Kategorier: tech