2018-02-13 08:39:38

Finwire Smallcap

Sarsys kallar till extra stämma för att godkänna förvärvet av ASFT Industries

Aktieägarna i friktionsmätningsbolaget Sarsys, Scandinavian Airport and Road Systems kallas till extra bolagsstämma lördagen den 3 mars i Trelleborg.

Sarsys aviserade den 18 januari en avsiktsförklaring med Tron Capital om förvärv av samtliga aktier i ASFT Industries. Förvärvet kräver bolagsstämmans godkännande. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna förvärvet av ASFT Industries med dotterbolag.

Köpeskillingen föreslås till 4,00 miljoner nyemitterade aktier i Sarsys genom apportemission till Tron Capital, 1,0 miljon kronor kontant samt 300 000 teckningsoptioner med ett lösenpris om 7 kronor per aktie och en löptid från 2019 till 2021. Det finns också möjlighet till tilläggsköpeskillingar på totalt 3,0 miljoner kronor kopplat till resultatet för 2018 och 2019.

Vidare föreslås två nyval till styrelsen, Fredrik Graflind och Ulrica Graflind. Styrelseledamoten Christian Lienau Svensson lämnar sin plats i styrelsen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Sarsys-Asft
Kategorier: aviation industrials