2018-02-13 08:50:44

Finwire Smallcap

Sotkamo Silver föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i gruvbolaget Sotkamo Silver kallas till årsstämma torsdagen den 15 mars i Stockholm.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jarmo Vesanto, Mauri Visuri, Ilkka Tuokko och Matti Rusanen samt nyval av Eeva-Liisa Virkkunen. Teuvo Jurvansuu har meddelat att han inte står till förfogande för omval på grund av pensionering. Mauri Visuri föreslås omväljas som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2017. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Sotkamo Silver
Kategorier: commodities silver