2018-02-13 14:42:09

Finwire Smallcap

AIK Fotboll kallar till årsstämma den 14 mars

Aktieägarna i fotbollsklubben AIK Fotboll kallas till årsstämma onsdagen den 14 mars i Solna.

Bolagets nomineringskommitté bestående avser att återkomma med förslag till val av styrelse så snart som möjligt och senast i samband med årsstämman.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier. Nyemission skall kunna ske upp till det högsta antal aktier som tillåts enligt bolagsordningen vid tidpunkten för årsstämman.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: AIK Fotboll
Kategorier: leisure