2018-02-13 15:20:51

Finwire Smallcap

ASTG får utvärderingsorder på prototypenheter värd 90 000 kronor

Teknikbolaget ASTG har erhållit en order för leverans av prototypenheter från den systemleverantör som utvärderar bolagets förslag till IMU-lösning i en omfattande volymupphandling och som man tidigare informerat om. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ordervärdet är 90 000 kronor och leverans beräknas ske under andra kvartalet 2018 till stöd för tester som nu beräknas ske under andra och tredje kvartalet 2018.

"Upphandlingen omfattar kundanpassade tröghetssensorsystem (IMU) och vi uppskattar värdet av IMU leveranserna till minst 200 miljoner kronor över en 5-årsperiod, där första serieleverans beräknas ske under 2020. Upphandlingen kommer att pågå under större delen av året där resultatet av prototyptesterna kommer att ligga till grund för hur kunden väljer att gå vidare i urvalsprocessen med det fåtal alternativ som nu kvarstår", uppger bolaget.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: ASTG
Kategorier: tech