2018-03-13 08:50:01

Finwire Smallcap

Sotkamo Silver genomför riktad nyemission på 4,1 miljoner euro

Gruvföretaget Sotkamo Silver har beslutat att genomföra en riktad nyemission på högst 11,93 miljoner aktier till teckningskursen 0,34 euro per aktie, vilket tillför bolaget högst 4,1 miljoner euro före emissionskostnader. Den riktade nyemissionen är en del av det villkorade finansieringspaket som bolaget aviserade den 2 mars. Styrelsen utnyttjar bemyndigandet från årsstämman att emittera aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Motivet för emissionen och skälet till avvikelse av aktieägarnas företrädesrätt är för att säkerställa finansieringen av silvergruveprojektet. Teckningskursen är bestämd efter förhandling med investerarna och grundas i sin tur på en beräkning av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie under en period om tre månader med sista dag den 1 mars, med avdrag för sedvanlig rabatt i syfte att säkerställa emissionens genomförande.

Beträffande övriga delar av finansieringspaketet, obligationslån och konvertibelemission, fortsätter förberedelserna som meddelades den 2 mars.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Sotkamo Silver
Kategorier: commodities funding silver