2018-04-16 10:24:15

Finwire Smallcap

Tron Capital får undantag från budplikt i Sarsys

Friktionsmätningsbolaget Sarsys, Scandinavian Airport and Road Systems meddelar att
Aktiemarknadsnämnden medger Tron Capital undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om denne tecknar aktier i den planerade apportemissionen i Sarsys. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren är att aktieägarna inför bolagsstämman i Sarsys informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Tron Capital högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Tron Capital.

Om Tron Capital sedermera förvärvar ytterligare aktier i Sarsys och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.


Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Sarsys-Asft
Kategorier: airlines aviation industrials insider