2018-04-17 14:14:27

Finwire Smallcap

Prolight Diagnostics kallas till årsstämma den 16 maj

Aktieägarna i diagnostiksystembolaget Prolight Diagnostics kallas till årsstämma onsdagen den 16 maj i Stockholm.

Styrelseledamöterna Mats Persson, Ingemar Kihlström, Masoud Kayyami och Maria Holmlund föreslås till omval. Gunnar Säll har avböjt omval till styrelsen.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, motsvarande högst 125 miljoner nya aktier.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett incitamentsprogram för bolagets vd i form av en riktad emission av högst 1,0 miljon teckningsoptioner.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Prolight Diagnostics
Kategorier: healthcare medtech