2018-04-23 09:04:52

Finwire Smallcap

Nickel Mountain Resources styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i prospekteringsbolaget Nickel Mountain Resources kallas till årsstämma den 22 maj i Stockholm.

Aktieägare som representerar 18 procent av rösterna i bolaget föreslår omval av styrelseledamöterna Tore Hallberg, Patric Perenius, My Simonsson, Torbjörn Ranta och Anders Thorsell.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier i bolaget ska vara lägst 370 miljoner och högst 1,48 miljarder aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, motsvarande högst 38 miljoner nya aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Nickel Mountain Resources
Kategorier: commodities