2018-05-16 08:52:59

Finwire Smallcap

Eyeonid bantar styrelsen med en person

Aktieägarna i teknikbolaget Eyeonid Group kallas till årsstämma fredagen den 15 juni i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Styrelsen föreslås bantas från fem till fyra ledamöter. Omval föreslås av ledamöterna
Henrik Sundevall, Mats Jämterud, Dusyant Patel och Håkan Svanberg.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Eyeonid
Kategorier: tech