2018-05-16 13:38:57

Finwire Smallcap

Computer Innovation handelsstoppad på NGM Nordic MTF

NGM-börsen har valt att handelsstoppa affärssystembolaget Computer Innovation som är noterade på Nordic MTF tills vidare. Anledningen som uppges i ett meddelande är att investerarna inte i tillräcklig omfattning har tillgång till information om emittenten eller det finansiella instrumentet.

Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Computer Innovation
Kategorier: financials tech