2018-05-16 15:38:53

Finwire Smallcap

Prolight Diagnostics redovisar som förväntat inga intäkter i första kvartalet

Diagnostiksystembolaget Prolight Diagnostics redovisar som förväntat inga intäkter i första kvartalet 2018 samtidigt som förlusten var oförändrad.

Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol.

Resultatet efter skatt blev -0,8 miljoner kronor (-0,8). Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,04).

Likvida medel var på 14,0 miljoner kronor (12,5) per den 31 mars. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -0,1 miljoner kronor (-0,4) i första kvartalet.

Prolight aviserade den 2 maj att bolaget ska genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 40 miljoner kronor. Nyemissionen beräknas tillsammans med tillgängliga medel täcka genomförande av hela företagets planerade fas 2, samt löpande drift av verksamheten för minst tolv månader framåt.

Prolight Diagnostics, MkrQ1-2018Q1-2017
Nettoomsättning0,00,0
Nettoresultat-0,8-0,8
Resultat per aktie, kronor-0,01-0,04

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Prolight Diagnostics
Kategorier: healthcare medtech