2018-06-14 15:59:00

Finwire Smallcap

Nischer Properties får markanvisning att bygga bostäder i Hudiksvall

Fastighetsbolaget Nischer Properties har fått en markanvisning från Hudiksvalls kommun avseende del av fastigheten Idenors-Ulvsta 1:10 i Idenor. Ett markreservationsavtal kommer nu att tas fram och undertecknas i det tredje kvartalet. Förslaget kan komma att innebära nyproduktion av ungefär 30-50 bostäder, vilket kommer beslutas under detaljplaneprocessen som bedöms starta under året. Det framgår av ett pressmeddelande.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Nischer Properties
Kategorier: realestate