2018-07-09 16:11:37

Finwire Smallcap

Smart Energy genomför kvittningsemission för förvärvet av Sosab

Bränslebolaget Smart Energy har genomfört en kvittningsemission för att finansiera förvärvet av Sosab, Sollebrunns Oljeservice Försäljnings AB. Bolaget emitterar 86,40 miljoner nya aktier och har därefter 692,14 miljoner aktier utstående. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kvittningsemissionen är en delbetalning för köpet och riktas till säljaren av Sosab. Emissionskursen var 13,5 öre per aktie. Betalning för de nyemitterade aktierna sker genom kvittning av Sosabs fordran på Smart Energy om 11,7 miljoner kronor.

Handel & Transport Alingsås AB har ingått ett lock up-avtal med Smart Energy, innebärande att de endast får avyttra 25 procent av de nyemitterade aktierna under en period av nio månader räknat från tillträdesdagen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Smart Energy
Kategorier: energy funding