2018-07-10 14:57:00

Finwire Smallcap

Toadman ökade omsättningen men minskade resultatet i tredje kvartalet - stark finansiell ställning enligt bolaget

Spelutvecklingsbolaget Toadman Interactive redovisar en ökad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt en djupare förlust.

Omsättningen uppgick till 15,1 miljoner kronor (1,3). Omsättningen under kvartalet är främst hänförlig till de slutliga betalningarna för Immortal: Unchained.

Bolagets vd Robin Flodin skriver i rapporten att man under perioden har träffat överenskommelser med både bolagets agent Flashman och projektfinansiären Game Odyssey. Båda dessa avtal gör att man står strukturellt starkare för framtiden.

Dessutom förstärker man Toadman med tekniska lösningar, bland annat online och med det, enligt bolaget, spännande IP:t ”Project I.G.I.”. Miljontals visningar på Youtube för olika klipp stödjer tesen om att det fortfarande finns en stark bas av fans som spelade spelet för 10-15 år sedan, uppger vd:n.

Rörelseresultatet blev -1,3 miljoner kronor (-0,4).

Engångskostnader uppgående till 8,2 miljoner kronor har tagits för betalningar till Flashman, som var
bolagets agent fram till utbetalningen.

Resultatet före och efter skatt var -1,3 miljoner kronor (-0,4).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -4,1 miljoner kronor (-0,4).

Kassan uppgick till 19,3 miljoner kronor (0,4) per utgången av kvartalet. Bolaget uppger att man är fortsatt i en stark finansiell ställning för den kommande tiden och kan satsa ytterligare på projektfinansierade och egna spel.

Toadman, MkrQ3-2017/2018Q3-2016/2017Förändring
Nettoomsättning15,11,31 061,5%
Rörelseresultat-1,3-0,4
Resultat före skatt-1,3-0,4
Nettoresultat-1,3-0,4
Kassaflöde från löpande verksamhet-4,1-0,4

Carl Becht
carl.becht@finwire.se, 079 337 16 90
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Toadman
Kategorier: gaming leisure