2018-07-11 08:38:50

Finwire Smallcap

Sensori tecknar avsiktsförklaring rörande distribution i Kanada

Tinnitusbolaget Sensori har undertecknat en avsiktsförklaring med Derma Wise Skin Care rörande distribution och försäljning av tinnitusplåstret Antinitus i Kanada. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet innefattar pre-lansering, marknadstester samt marknadsundersökningar i syfte att utveckla en strategisk allians mellan företagen för marknaden i Kanada. Derma Wise Skin Care har redan genomfört begränsade marknadstester av Antinitus vilka föll väl ut.

Kanada är prioriterat för Sensori eftersom Antinitus redan är registrerat i landet vilket innebär att produkten kan lanseras direkt efter undertecknat distributionsavtal med lokal partner.

Giltighetstid för avsiktsförklaringen mellan bolagen är till 1 september 2018.
http://news.cision.com/se/sensori/r/sensori-tecknar-letter-of-intent-for-distribution-i-kanada-,c2573147

Gabriel Ounasvuori
gabriel.ounasvuori@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Sensori
Kategorier: healthcare