2018-09-14 08:47:07

Finwire Smallcap

Teckningskurs har satts för Lifeassays teckningsoptioner

Teckningskurs har beräknats till 3,06 kronor per B-aktie för diagnostikbolaget Lifeassays teckningsoptioner av serie 2017/2018. Det framgår av ett pressmeddelande.

Innehavare av teckningsoption äger rätt att för 676 teckningsoptioner teckna en ny B-aktie i bolaget till den teckningskursen.

Sista dag för handel med de teckningsoptionerna är den 9 oktober. Sista dag för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna är den 11 oktober.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Lifeassays
Kategorier: healthcare medtech