2018-10-10 13:09:15

Finwire Smallcap

Metallvärden förtydligar kring avslutad företagsrekonstruktion

Metallåtervinningsbolaget Metallvärden väljer att göra ett förtydligande kring måndagens besked om avslutad företagsrekonstruktion.

Rekonstruktionen, som pågått sedan oktober i fjol, avslutas för både moderbolag som dotterbolag med begäran om detta hos Tingsrätten.

I fallet med moderbolaget samt Svensk Kabel- och Metallgranulering har man ansökt om offentligt ackord, vilket betyder att flertalet av fordringsägarna har gått med på att aktuella fordringar skrivs ned med 50 procent.

För dotterbolagen Sala Bly AB och M.V. Metallvärden AB upphör rekonstruktionen genom en underhandsackord. Det betyder att samtliga fordringsägare har accepterat nedskrivningen.

För dotterbolaget Metallvärden i Lesjöfors upphör rekonstruktionen och samtliga fordringsägare kommer att få full betalning för sina fordringar.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

Bolag: Metallvärden
Kategorier: commodities