2018-11-08 08:19:48

Finwire Smallcap

Sensec minskar omsättning men ökar rörelseresultat under tredje kvartalet

Säkerhetsbolaget Sensec redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en vändning till vinst tack vare en reavinst.

Omsättningen uppgick till 16,5 miljoner kronor (21,3), en minskning med 23 procent mot föregående år. Försäljningen beskrivs däremot ha varit över förväntan men på grund av försenade leveranser från leverantörer kommer det att synas i omsättningen först i det fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet blev 5,0 miljoner kronor (-2,0), med en rörelsemarginal på 30,3 procent.

Resultatet före skatt var 5,3 miljoner kronor (-1,9).

Resultatet efter skatt blev 5,5 miljoner kronor (-1,6).

Resultat per aktie hamnade på 0,04 kronor (-0,01).

Under perioden påverkades resultatet positivt av en reavinst om nära 7,2 miljoner kronor efter avyttringen av det helägda dotterbolaget Sensec Personlig Säkerhet AB.

" Som helhet består alltid hösten av bra månader med stark försäljning vilket ger oss goda förhoppningar att vi klarar en bit över 100 miljoner kronor på helåret med en vinstmarginal överstigande 10 procent, i enlighet med styrelsens uppsatta finansiella mål. Det mesta ligger i orderböckerna för 2018 och nu kvarstår leveranserna. Detta ser vi dock inte som ett problem då det är samma utmaning vi brottas med varje år", skriver vd Michael Pettersson.
Sensec, MkrQ3-2018Q3-2017Förändring
Nettoomsättning16,521,3-22,5%
Rörelseresultat5,0-2,0
Rörelsemarginal30,3%
Resultat före skatt5,3-1,9
Nettoresultat5,5-1,6
Resultat per aktie, kronor0,04-0,01

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Sensec
Kategorier: industrials interim tech