2018-11-08 08:23:48

Finwire Smallcap

Briox ökar omsättning och minskar rörelseförlusten under tredje kvartalet

Affärssystembolaget Briox redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även minskad förlust.

Omsättningen uppgick till 0,8 miljoner kronor (0,4).

Rörelseresultatet blev -2,5 miljoner kronor (-3,3).

Resultatet före skatt var -2,9 miljoner kronor (-3,3).

Resultatet efter skatt blev -2,9 miljoner kronor (-3,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,11 kronor (-0,15).

Bolagets vd Fredrik Hyltsten skriver i en kommentar att försäljningssiffrorna ökar, lönsamheten förbättras avsevärt, partnerskapen utvecklas och stärks, produktutvecklingen är fortsatt offensiv samt lanseringen i Estland rycker närmre.

Bolaget konstaterar att konverteringen av Zervants kunder har varit lyckosam. Däremot framgår det att 145 Zervantkunder har lämnat Briox under tredje kvartalet.

Företaget avser växla upp ytterligare både när det gäller nykundsbearbetning och en ökad konvertering av befintliga byråkunder.
Briox, MkrQ3-2018Q3-2017Förändring
Nettoomsättning0,80,4100,0%
Rörelseresultat-2,5-3,3
Resultat före skatt-2,9-3,3
Nettoresultat-2,9-3,3
Resultat per aktie, kronor-0,11-0,15

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Briox
Kategorier: financials interim tech