2018-11-08 16:27:32

Finwire Smallcap

Pantaluren minskar förlusten under tredje kvartalet, hoppas visa svarta siffror i fjärde kvartal

Mobilåtervinningsbolaget Pantaluren redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

"Bolagets mål och förhoppning är att under årets sista kvartal kunna visa svarta siffror, och vårt fokus mot att bli lönsamma har resulterat i att omsättningen på kort sikt minskat. På
lång sikt är vi övertygade om att det istället skapar förbättrade förutsättningar för tillväxt", kommenterar vd Robin Vestergren i rapporten och fortsätter:

"Bolaget ser förväntansfullt fram emot årets sista kvartal, där försäljningen når sin peak och ser positivt på möjligheterna att nå sin målsättning."

Omsättningen uppgick till 1,5 miljoner kronor (1,7), en minskning med 12 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -0,3 miljoner kronor (-2,0).

Resultatet före skatt var -0,3 miljoner kronor (-2,0).

Resultatet efter skatt blev -0,3 miljoner kronor (-2,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,22 kronor (-1,36).

Pantaluren, MkrQ3-2018Q3-2017Förändring
Nettoomsättning1,51,7-11,8%
Rörelseresultat-0,3-2,0
Resultat före skatt-0,3-2,0
Nettoresultat-0,3-2,0
Resultat per aktie, kronor-0,22-1,36

Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Pantaluren
Kategorier: interim retail tech