2019-01-10 13:19:33

Finwire Smallcap

Metallvärden har slutfört företagsrekonstruktionen

Metallåtervinningsbolaget Metallvärden har enligt ett pressmeddelande nu slutfört sin företagsrekonstruktion av bolaget och koncernen.

Rekonstruktionen avslutades i början av december för dotterbolagen och bolagets styrelse fullföljer nu de ackordsuppgörelser som huvuddelen av bolagets borgenärer i moderbolaget godkänt.

Bolaget ska nu även uppta en dialog med Skatteverket om uppgörelse kring betalning av upplupna skattefordringar. Betalning av ackordslikvid kommer att ske enligt de förslag som godkänts och finansieras genom konvertibellån i Metallvärden.

"Med denna sista rekonstruktionsåtgärd anser styrelsen att bolaget och koncernen nu har hanterat de bakomliggande problemen och ser nu fram emot verksamhetens utveckling under 2019 och framöver", uppger bolaget.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Metallvärden
Kategorier: commodities