2019-02-08 09:16:00

Finwire Smallcap

Implementa Sol ökar omsättningen under fjärde kvartalet

Solenergibolaget Implementa Sol redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar oförändrad nettoförlust.

Omsättningen uppgick till 0,9 miljoner kronor (0,1), en ökning med 800 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev -0,5 miljoner kronor (-0,5).

Kassa och bank uppgick till 1,0 miljoner kronor (0,7) i slutet av perioden. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -0,1 miljoner kronor (-0,5).

Efter periodens slut har bolaget sålt en solenergianläggning värd cirka 1,2 miljoner kronor för installation på en lantbruksfastighet i Svalövs kommun under första kvartalet i år.

Bolaget har beställningar på solenergianläggningar bekräftade till ett sammanlagt värde av 3,3 miljoner kronor för leverans under våren.

Implementa Sol, MkrQ4-2018Q4-2017Förändring
Nettoomsättning0,90,1800,0%
Nettoresultat-0,5-0,5

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Implementa Sol
Kategorier: energy interim renewable