2019-02-15 08:41:56

Finwire Smallcap

Dividend Sweden minskar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Investeringsbolaget Dividend Sweden redovisar lägre intäkter med en ökad förlust under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 3,8 miljoner kronor (12), en minskning med 68 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -11,8 miljoner kronor (-4,4).

Resultatet före skatt var -4,8 miljoner kronor (-4,1).

Resultatet efter skatt blev -4,8 miljoner kronor (-4,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,17 kronor (-0,04).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för året lämnas.

Dividend Swedens vd Bo Lindén skriver att bolaget upplevt ett mycket blandat 2018. Bolaget har flyttat fram positionerna genom förvärv av portföljer och aktier samt arbetat för att genomföra ägarspridningar av redan noterade bolag.

"Den andra sidan av 2018 har varit att ett antal av våra portföljbolag har utvecklats mycket svagt kursmässigt, samtidigt som behovet av kapital i dessa bolag fortsatt varit högt. Den turn around vi sett komma har dröjt, vilket har slagit hårt mot vårt resultat under 2018", skriver Bo Lindén.

Dividend Sweden, MkrQ4-2018Q4-2017Förändring
Nettoomsättning3,812-68,3%
Rörelseresultat-11,8-4,4
Resultat före skatt-4,8-4,1
Nettoresultat-4,8-4,1
Resultat per aktie, kronor-0,17-0,04

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Dividend Sweden
Kategorier: financials interim