2019-02-15 09:07:51

Finwire Smallcap

Peckas Naturodlingar ökar intäkterna och minskar förlusten i fjärde kvartalet

Fisk- och grönsaksodlingsbolaget Peckas Naturodlingar redovisar ökade intäkter och minskad förlust i fjärde kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 0,9 miljoner kronor (0,0).

Rörelseresultatet, resultatet före och efter skatt blev -2,9 miljoner kronor (-4,5).

Kassa och bank var på 8,1 miljoner kronor (9,9) per den 31 december 2018. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -1,6 miljoner kronor (-5,0) i fjärde kvartalet.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018, i likhet med föregående år.

"Sammanfattningsvis har vårt första verksamhetsår varit en tid då vi lärt oss väldigt mycket vilket lagt en grund för förbättrade processer inför kommande produktionscykel. Vi har nu bra förutsättningar för att fortsätta utveckla vår affär. Vi arbetar kontinuerligt med nya initiativ för att säkerställa kvaliteten i alla våra led. Jag är övertygad om att det kommer ge oss möjlighet att konsekvent leverera hållbart värdeskapande för våra kunder, anställda och aktieägare", kommenterar vd Elena Petukhovskaya i bokslutskommunikén.

Peckas Naturodlingar, MkrQ4-2018Q4-2017
Nettoomsättning0,90,0
Rörelseresultat-2,9-4,5
Resultat före skatt-2,9-4,6

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Peckas Naturodlingar
Kategorier: agriculture commodities consumergoods interim retail