2019-02-15 09:13:01

Finwire Smallcap

Star Vault tappar intäkter och minskar förlusten i fjärde kvartalet

Spelutvecklingsbolaget Star Vault redovisar lägre intäkter och minskad förlust i fjärde kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk 0,4 miljoner kronor (0,6), en minskning med 33 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet, resultatet före och efter skatt blev -0,6 miljoner kronor (-1,1). Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,02).

Antalet månadsabonnemang under fjärde kvartalet 2018 är lägre jämfört med fjärde kvartalet 2017, skriver bolaget utan att ange något antal abonnemang.

Star Vault har en pågående nyemission på 8,4 miljoner kronor där teckningsrätten avskildes igår den 14 februari. Villkoren i nyemissionen är 2:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna två nya aktier till teckningskursen 6 öre per aktie. Teckningstiden löper från 19 februari till 5 mars.

Star Vault, MkrQ4-2018Q4-2017Förändring
Nettoomsättning0,40,6-33,3%
Rörelseresultat-0,6-1,1
Resultat före skatt-0,6-1,1
Nettoresultat-0,6-1,1
Resultat per aktie, kronor-0,01-0,02

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Star Vault
Kategorier: consumergoods consumerservices gaming interim leisure