2019-02-15 11:12:23

Finwire Smallcap

Lightair minskar förlusten rejält i fjärde kvartalet

Luftreningsbolaget Lightair redovisar lägre intäkter kombinerat med en rejält nedgång i förlusten i fjärde kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk till 1,6 miljoner kronor (2,1), en minskning med 24 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -2,6 miljoner kronor (-8,2). Resultatet före skatt var -2,8 miljoner kronor (-8,3).

Resultatet efter skatt blev -2,8 miljoner kronor (-8,3). Resultatet per aktie blev -0,16 kronor (-0,67).

Kassa och bank var på 10,9 miljoner kronor (2,4) per den 31 december 2018. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -7,7 miljoner kronor (0,0) i fjärde kvartalet.

"Dessa förstärkningar öppnar upp stora möjligheter för Lightair, framförallt från andra halvåret 2019 och framåt. Jag ser med stor entusiasm och tillförsikt fram emot ett starkt tillväxtår 2019 drivet av en förstärkt organisation, lansering av nya produktsortiment samt av nya affärsområden", kommenterar Mikael Pérez, tillförordnad vd i Lightair.


Lightair, MkrQ4-2018Q4-2017Förändring
Nettoomsättning1,62,1-23,8%
Rörelseresultat-2,6-8,2
Resultat före skatt-2,8-8,3
Nettoresultat-2,8-8,3
Resultat per aktie, kronor-0,16-0,67
Utdelning per aktie, kronor0

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Lightair
Kategorier: industrials interim