2019-02-15 15:35:37

Finwire Smallcap

Dr Sannas vill ta in 2 miljoner kronor i en företrädesemission

Styrelsen i Dr Sannas har beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 2 miljoner kronor. Det sker för att kunna hålla en hög takt av produktutveckling, kunna öka produktionsnivåer och därmed lagernivåer för att långsiktigt förbättra bruttomarginalen samt stärka upp det egna kapitalet.

Villkoren är att en befintlig aktie ger rätt till en teckningsrätt och tre teckningsrätter ger rätt till teckning av en ny aktie till teckningskursen 4 kronor per aktie. Teckningsperioden är mellan 4 och 18 mars, enligt ett pressmeddelande.

Bolaget har fått in teckningsförbindelser motsvarande cirka 50 procent av emissionen från Sanna Relations (helägt av Sanna Ehdin), Stavsborg Invest (helägt av vd Daniel Ehdin), Louise Dufwa, Jesper Yrwing och Pia Madison.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Scandinavian Health Innovations
Kategorier: consumergoods funding retail