2019-04-15 08:27:02

Finwire Smallcap

Fundedbyme kallar till årsstämma den 15 maj

Aktieägarna i crowdfundingbolaget Fundedbyme Crowdfunding Sweden kallas till årsstämma den 15 maj i Stockholm.

Förslaget till val av styrelse är ännu inte klart och kommer att vara tillgängligt senast tre veckor före stämman. Omval föreslås av Johan Jörgensen som styrelseordförande.

Styrelsen vill ha förnyat bemyndigande från stämman att emittera aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande högst 4,0 miljoner aktier.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ett incitamentsprogram i form av ett teckningsoptionsprogram på högst 450 000 teckningsoptioner.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 2,5 miljoner och högst 15 miljoner aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Fundedbyme
Kategorier: crowdfunding fintech tech