2019-04-15 16:04:59

Finwire Smallcap

Eyeonid möblerar om rejält i styrelsen

Aktieägarna i teknikbolaget Eyeonid Group kallas till årsstämma torsdagen den 16 maj i Stockholm. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018.

Omval föreslås av styrelseledamoten Henrik Sundewall och nyval av Pontus Dahlström, Joerg Floeck och Carl Höglund till styrelseledamöter. Därigenom ersätts Mats Jämterud, Dusyant Patel och Håkan Svanberg som styrelseledamöter.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Eyeonid
Kategorier: tech