2019-04-24 10:06:32

Finwire Smallcap

Mertiva köper en femtedel av aktierna i TCECUR

Hälsovårdsinvesteringsbolaget Mertiva har enligt ett pressmeddelande förvärvat 19,7 procent av aktierna i First North-noterade TCECUR Sweden AB från den tidigare huvudägaren TPE AS.

Mertiva har köpt 924 840 aktier för 21 kronor per aktie. Tisdagens stängningskurs var 22,9 kronor per aktie.

TCECUR är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. 2018 omsatte bolaget 188 miljoner kronor och gjorde ett ebitda-resultat om 2,4 miljoner kronor.

"Mertiva ser investeringen i TCECUR som intressant, dels för att säkerhetsbranschen är en intressant och växande bransch, dels för att vi bedömer att TCECUR har en affärsmodell och ett management med potential att dra nytta av tillväxten i branschen. Mertiva betraktar investeringen i TCECUR som en långsiktig investering, där vi räknar med att vara aktiva", uppger bolaget.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Mertiva Tcecur
Kategorier: healthcare ma ngmexchange