2019-04-24 12:24:39

Finwire Smallcap

Fundedbyme sänker teckningskursen i företrädesemissionen - vd har lämnat teckningsåtagande

Fundedbyme har enligt ett pressmeddelande sänkt teckningskursen i företrädesemissionen som kommunicerades för en vecka sedan från 7,25 kronor per aktie till 4,45 kronor per aktie.

Därmed kommer emissionen inbringa 6,0 miljoner kronor vid fullteckning, mot tidigare 9,6 miljoner kronor.

I uniten ingår en vederlagsfri teckningsoption som ger möjlighet att teckna en aktie mellan maj till juni 2020 till teckningskursen 8,90 kronor, vilket kan jämföras med tidigare 15 kronor.

Styrelsen kan vid stort intresse utöka nyemissionen med 3,0 miljoner kronor, mot tidigare summan på 5,0 miljoner kronor.

Nytt är även att vd Daniel Daboczy har lämnat teckningsåtagande på 1 miljon kronor, samt att emissionskostnaderna nu beräknas uppgå till 0,6 miljoner kronor, istället för som tidigare 1,4 miljoner kronor.

Utspädningen uppgår, likt tidigare, till 20,00 procent vid fulltecknad emission av units och ytterligare till sammanlagt 33,33 procent vid senare fulltecknad emission av aktier med stöd av teckningsoptioner.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Fundedbyme
Kategorier: crowdfunding fintech funding ngmexchange tech