2019-04-24 14:11:52

Finwire Smallcap

Transiros styrelse föreslås till omval

Teknikbolaget Transiro kompletterar kallelsen till årsstämman den 17 maj som skickades den 10 april med förslag till beslutspunkterna, enligt ett pressmeddelande.

Bolagets huvudägare föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Robert Jensen, Anders Larsson, Anna Lassi och Jonas Litborn.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 50 miljoner och högst 200 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande högst 40 miljoner aktier.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ett incitamentsprogram för anställda på 8 miljoner teckningsoptioner, vilket motsvarar lika många nya aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Transiro
Kategorier: ngmexchange tech transports