2019-05-15 16:12:02

Finwire Smallcap

News55 tappar intäkter men halverar förlusten i första kvartalet

Mediebolaget News55 redovisar lägre intäkter men en halverad förlust i första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk till 2,3 miljoner kronor (3,9), en minskning med 41 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -0,7 miljoner kronor (-1,9).

Resultatet före och efter skatt var -1,3 miljoner kronor (-2,6). Resultat per aktie hamnade på -0,27 kronor (-1,17).

"Under årets första kvartal har News55 fortsatt jobbat med event, sajt och nyhetsbrev. Glädjande är att våra nyhetsbrev håller i sig i popularitet. Än mer glädjande är att våra digitala försäljningssiffror på både nyhetsbrev och natives börjar ta fart. Samtidigt som vår omsättning har minskat ordentligt så är vi på väg mot en betydligt hälsosammare affär. Före avskrivningar gör bolagen tillsammans, News55 och News55 Productions där Vinliv.se ingår, en förlust på dryga -500 000 kronor att jämföra med motsvarande siffra på -1,9 miljoner kronor förra året. Om man sedan tar i beaktning att cirka 300 000 kronor av denna förlust härleds till gamla avtal som är uppsagda, då ser ni att vi inte är långt ifrån svarta siffror på kvartalsbasis före avskrivningar. Det är vår tro och förhoppning att utvecklingen håller i sig", kommenterar vd Fredrik Lundberg i delårsrapporten.

"Även om omställningen av verksamheten går enligt plan så kan det inte uteslutas att bolaget kan behöva ta in kapital eller vidta andra åtgärder under år 2019 för att förstärka det egna kapitalet och garantera fortsatt drift. Vårt samarbete med Cape Media har utvecklats positivt och hittills i år har försäljning på native, annonsbaserade artiklar, och nyhetsbrev överstigit 2,2 miljoner kronor. Det tillsammans med vår betydligt mindre kostnadskostym gör att vi fortsätter marschera mot ett lönsamt bolag att kunna bygga vidare på", fortsätter Fredrik Lundberg.

News55, MkrQ1-2019Q1-2018Förändring
Nettoomsättning2,33,9-41,0%
Rörelseresultat-0,7-1,9
Resultat före skatt-1,3-2,6
Nettoresultat-1,3-2,6
Resultat per aktie, kronor-0,27-1,17

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: News55
Kategorier: consumerservices interim media ngmexchange